PRINCIPY PŘI VÝBĚRU LOPATY

Důležitá informace týkající se objemu lopaty / typu materiálu

Informace uvedené na našich webových stránkách a našich prospektech se vztahují výhradně na originální lopaty weycor a k nim také odkazují jednotlivá technická data a konfigurace, na jejichž základu je vydáno CE prohlášení o shodě s technickými normami. Objem každé lopaty záleží na typu manipulovaného materiálu a jeho specifické hmotnosti (t/m3). Odhad těchto hmotností je uveden v prospektech v tabulce TABULKA SPECIFICKÉ HMOTNOSTI V t/m3. Bez ohledu na to nesmí být překročena celková povolená pracovní hmotnost nebo klopné zatížení stroje. Pokud je nakladač vybaven lopatou, která není vyrobena nebo licencována od Atlas Weyhausen GmbH zodpovědnost za splnění všech příslušných zákonných a dalších norem a požadavků přebírá výhradně majitel a/nebo obsluha daného stroje.